Dawnswyr Fertigol i berfformio ar dŵr Prif Adeilad Prifysgol Bangor am y tro cyntaf erioed

July 24, 2017 by

Bydd dawnswyr fertigol yn perfformio ar Dŵr Prif Adeilad Prifysgol Bangor am y tro cyntaf erioed fel rhan o Wledd Syrcas Pontio rhwng 18-27 Gorffennaf. Y perfformiad hwn fydd y digwyddiad olaf yn rhaglen y Wledd, ac mae’n cael ei gynnal fel uchabwynt i Fforwm Dawns Awyrol sy’n Pontio fel rhan o’r digwyddiad 10 diwrnod o hyd ar thema sgiliau syrcas ac awyrol.

 

Bydd y dangosiad Sgyrsiau Fertigol, sy’n cael ei gynnal rhwng 7-8pm ar 27ain Gorffennaf, yn cynnwys perfformiad ar dŵr prif adeilad Prifysgol Bangor a darganfyddiad o ofodau eraill o fewn a thu allan i Pontio. Bydd y gynulleidfa yn cael eu tywys drwy’r ardaloedd yma, gan gwrdd yn Bar Ffynnon, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb o gwmpas dawns fertigol yn cael ei gynnal am 8.15pm. Yn dilyn egwyl fer, am 10pm bydd Vertical Dance Kate Lawrence (VDKL) yn perfformio fersiwn newydd o PORTH, cafodd ei gomisiynu gan Pontio ar gyfer yr agoriad yn 2015, ar wal allanol Pontio.

 

Meddai Kate Lawrence o VDKL, sydd hefyd yn ddarlithydd mewn Perfformio ym Mhrifysgol Bangor, “Rwy’n falch iawn ein bod yn medru croesawu y Vertical Dance Forum (VDF), sy’n cynnwys 7 o artistiaid a chwmnïau dawns fertigol o’r Eidal, Ffrainc, y DU, Croatia a Chanada, yma i leoliad anhygoel Pontio.

 

“Mae rhai o arloeswyr dawns fertigol yma, yn gweithio gyda’i gilydd am y tro cyntaf i ddarganfod y gofodau yn Pontio. Un o’r gofodau eraill fydd yn cael eu defnyddio yw tŵr Prif Adeilad Prifysgol Bangor, sy’n gyffrous ac yn heriol ar yr un pryd! Rydym yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Bangor am y cyfle.”

 

Gall y cyhoedd gael tro ar ddawnsio awyrol eu hunain drwy’r sesiynau ‘Hedfan am Hanner Dydd’ sy’n rhedeg dydd Llun 24, dydd Mawrth 25 a dydd Mercher 26 rhwng 12.30-1.30pm a thrwy fynychu’r dangosiad a PORTH 2.0 ar ddydd Iau 27 Gorffennaf.

 

 

Roedd PORTH yn brofiad arbennig, ac o’r hyn rwyf wedi ei weld o’r tafluniad 3D gan yr artist digidol lleol Rob Spaull, rydym yn gobeithio cynnig effeithiau digidol newydd yn PORTH 2.0 sydd wedi ei gyd-gomisiynu gan Pontio. Rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld Lisa Spaull, Despina Goula a Cat Ryan yn perfformio” ychwanegodd Kate Lawrence.

 

Mae’r digwyddiad Sgyrsiau Fertigol, gan gynnwys PORTH 2.0 AM DDIM ond dylid archebu tocynnau ar gyfer y sesiwn holi ac ateb oherwydd niferoedd cyfyngedig.

 

Tocynnau ar gael o www.pontio.co.uk neu 01248 38 28 28

Leave a Reply