Music Theatre Wales yn penodi Richard Baker yn Gyfarwyddwr Cerdd Ymgynghorol

August 8, 2017 by

Penodwyd Richard Baker yn Gyfarwyddwr Cerdd Ymgynghorol ar y cwmni opera cyfoes, Music Theatre Wales, gan ddechrau ar unwaith.

Creodd Richard Baker, sydd yn ffigur amlwg mewn cerddoriaeth gyfoes Brydeinig fel arweinydd a chyfansoddwr, argraff gref ar y cwmni a’i gynulleidfaoedd pan arweiniodd daith opera Guto Puw, Y Tŵr.

Bydd yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni, Michael McCarthy, wrth ddethol rhaglen y dyfodol a bydd yn cyd-drefnu gyda’r cwmni’n reolaidd ynglŷn â phob agwedd artistig yn ogystal â chynrychioli’r cwmni ar y sail fwyaf eang posib. Bydd hefyd yn arwain rhai o gynhyrchiadau’r cwmni yn y dyfodol, er bydd Music Theatre Wales yn parhau gyda’i arfer diweddar a llwyddianus o benodi arweinwyr ar gyfer pob opera unigol.

Ganwyd Richard yn Dudley, ynhg Nghanolbarth Gorllewinol Lloegr ac fe’i fagwyd yn swydd Amwythig. Mae’n byw nawr yn Nhregaron yng Ngheredigion wedi iddo ail-leoliyno o Berlin ychydig dros bum mlyned yn ôl. Gan fod Cymru’n grtref newydd iddo, mae Richard wedi bod yn dysgu Cymraeg ers pedair mlynedd yn y Brifygol yn Aberystwyth.

Wrth groesawi penodiad Richard Baker, fe ddywedodd Michael McCarthy, “Rwy’n arbennig o bles fod Richard wedi derbyn ein gwahoddiad i ymuno â Music Theatre Wales fel Cyfarwyddwr Cerdd Yngynghorol, a gwyddaf y bydd yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i fywyd cerddorol y cwmni. Bu’n gydweithiwr rhagorol tra’n arweinydd ar ein cynhyrchiad diweddaraf, Y Tŵr gan Guto Puw, ac mae ei wybodaeth o gerddoriaeth gyfoes ac opera newydd heb ei ail.

“Daw ag enw da a chryf am arwain operau newydd a chefnogi datblygiad egin-gyfansoddwyr opera, ond hefyd yn rhinwedd ei swydd fel cyfansoddwr, mae’n artist hynod o ymroddgar a hael. Mae’n digwydd byw yng Nghymru hefyd! Edrychaf ymalen yn fawr at gael gweithio gyda Richard er mwyn cymryd MTW i mewn i gyfnod o weithgarwch newydd.”

 

Ymatebodd Richard Baker, “Mae cael ymgymryd â’r swydd hon gyda chwmni rwyf wedi ei hedmygu ers fy mod yn fyfyriwr. yn rhoi cymaint o wefr i fi. Mae gan Music Theatre Wales hanes helaeth o gynhyrchu a chomisynu gwaith gan rai o’r ffigurau rhyngwladol mwyaf arwyddocaol yn ogystal â datblygu gwaith gyda chyfansoddwyr sydd yn newydd i’r ffurf. Rwyf wedi fy nghyffroi gan y cyfle yma i adeiladu ar ben y gwaddol hwn yn ystod y blynydoedd nesaf ac edrychaf ymlaen at gael gweithio gyda Michael a’r tîm ar gyflwyno’r gwaith newydd gprau i gynulleidfaoedd yng Nghymru, ar draws y DG ac yn rhyngwladol, ar adeg o greadigrwydd rhyfeddol yn y ffurf gelfyddydol.”

Leave a Reply