Tîm Rheoli Llwyfan Macbeth wedi ei enwebu ar gyfer y Gwobrau Rheoli Llwyfan Cenedlaethol

May 30, 2017 by

Mae’r tîm fu’n gyfrifol am y gwaith rheoli llwyfan ar gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili ym mis Chwefror eleni wedi cyrraedd rhestr fer y Gwobrau Rheoli Llwyfan Cenedlaethol 2017. Cynhelir y noson wobrwyo yn Llundain ar 7 Mehefin.

Bu raid i’r tîm – Gareth Roberts (Rheolwr Llwyfan), Siwan Fflur Griffiths (Dirprwy Reolwr Llwyfan), Caryl McQuilling a Brynach Higginson (Cynorthwywyr Rheoli Llwyfan) – wynebu sawl her wrth fynd ati i weithio ar Macbeth. Nid mewn theatr arferol y llwyfannwyd y ddrama, ond mewn castell canol oesol, a hynny yng nghanol gaeaf. Ar wahân i’r cymhlethdodau amlwg o lwyfannu cynhyrchiad safle- benodol mewn lleoliad hynafol heb y cyfleusterau arferol, roedd y ddrama’n symud o amgylch y castell, a’r cyfan yn cael ei ddarlledu’n fyw i sinemâu ledled Cymru ar 14 Chwefror. Gyda chast proffesiynol o 12, a chast cymunedol o 20, roedd y gofynion ar y tîm yn sylweddol iawn.

Er gwaetha’r heriau amlwg, aeth y tîm gweithgar hwn at y dasg gyda brwdfrydedd, egni a chreadigrwydd. Roedden nhw’n cydweithio’n arbennig – yn deall cryfderau a gwendidau naturiol ei gilydd, ac yn sicrhau eu bod yn cyflawni’r gwaith mewn modd proffesiynol a hynod safonol. Roedden nhw’n gyswllt rhwng y cast, y tîm ehangach a’r castell, ac yn hanfodol wrth ennyn ewyllys da y tîm cyfan.

Gweithiodd yr un tîm ar gynhyrchiad Chwalfa (Pontio, 2016), a enillodd wobr am y Cynhyrchiad Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru eleni.

Dywedodd Angharad Mair Davies, Pennaeth Cynhyrchu Theatr Genedlaethol Cymru:

Dwi mor browd o’r tîm cyfan, ac yn falch iawn o gael cyfle i weithio efo’r pedwar. Maen nhw’n weithwyr caled sydd wastad yn rhoi o’u gorau ym mhob un tasg. Maen nhw’n llwyr haeddu’r clod hwn – pob lwc iddyn nhw!”

Ymunwch â ni wrth i ni ddymuno pob lwc i’r tîm ar gyfer y noson wobrwyo.

Ceir gwybodaeth lawn am y gwobrau yma: https://www.stagemanagementassociation.co.uk/conference/awards

 

 

 

Leave a Reply