Allan o Diwn (Out of Tune) – Emyr ‘Himyrs’ Roberts, Theatr Bara Caws

May 10, 2016 by

 

Sioe yn llawn, nostalgia, hwyl, dychan,  canu a chwerthin yw cynhyrchiad diweddaraf Bara Caws – ‘ALLAN O DIWN’, a fydd yn teithio cymunedau Cymru o’r 4ydd o Fai hyd yr 2ail o Awst (gan ddiweddu yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni).    Mae’r cynhyrchiad gan Emyr ‘Himyrs’ Roberts, sy’n un o ddynwaredwyr gorau Cymru, yn dilyn ei hanes o fod yn ddisgybl 6ed dosbarth oedd ‘allan o diwn’ â’r byd a’i bethau, at sefydlu un o grwpiau eiconig yr ‘80au, y Ficar, a’i galluogodd i wireddu ei freuddwyd, ffeindio’i lais, a throi’n berfformiwr proffesiynol.

Cawn gyfarfod a ‘wynebau cyfarwydd’ o’r sîn roc, ddoe a heddiw.  Mi fydd yn dod ag atgofion yn ôl i’r rhai oedd yn ifanc yn yr 80’au ac yn agoriad llygaid i’r rhai sydd rhy ifanc i gofio’r cyfnod.

Mi fydd yna fand byw yn teithio gyda’r sioe sydd yn cynnwys dau o feibion y dramodydd, sef Aled Emyr ac Ifan Emyr.  Y trydydd cerddor yw Carwyn Rhys.  Cyfarwyddir ‘Allan o Diwn’ gan Betsan Llwyd, cyfarwyddwr artistig Bara Caws.

 

 

Allan o Diwn (Out of Tune)

by Emyr ‘Himyrs’ Roberts

A one man show by one of Wales’s best mimics, capturing perfectly his story from being a troubled 6th form pupil, ‘out of tune’ with his surroundings, to establishing the iconic pop group, y Ficar, thus enabling him to realize his dream of finding his voice and making it as a professional performer. An exciting production combining music, parodies and impersonations, with the odd satirical comment on the Welsh rock scene.

Touring with ‘Allan o Diwn’ is a live band which includes two of Emyr’s sons – Aled Emyr and Ifan Emyr.  The third member of the band is Carwyn Rhys.

The production is directed by Bara Caws’ artistic director, Betsan Llwyd.

This nostalgic show will tour all over Wales from 4th May until 2nd of August, where it will finish at the  National Eisteddfod of Wales in Abergavenny.

 

Wednesday May 4 – Galeri, Caernarfon – 7:30 – Box Office 01286 685 222

Wednesday May 11 – Carmarthenshire (venue tbc) – 7:30 – Dewi Snelson 01239 712 934

Thursday May 12 – Theatr Felinfach – 7:30 – Box Office 01570 470 697

Saturday May 14 – Furnace, Llanelli 7:30 Box Office 08452 263 510

Tuesday May 17 – RFC, Pwllheli, 7:30 Theatr Bara Caws 01286 675 869

Wednesday May 18 – RFC, Pwllheli, 7:30 Theatr Bara Caws 01286 675 869

Friday May 20 – Neuadd Ogwen, Bethesda 7:30 Box Office 01248 208 485

Saturday May 21, Wellmans, Llangefni 7:30 Menter Mon 01248 725 700

Tuesday 24 May Village Hall Llanarmon Ceiriog Valley 7:30 Lleucu Siôn 01691 600 348

Wednesday May 24, Kinmel Manhole, Abergele, 7:30 Menter Iaith Conwy, 01492 642 357 / 01286 675 869 Theatr Bara Caws

Friday May 27, Memorial Hall Chwilog, 7:30 Mared Owen 07880 824 573/01766 810 913

Thursday June 2, Aberystwyth Arts Centre, 7:30 Box Office 01970 623 232

Friday June 3 Little Theatre, Dolgellau 7:30 –  01654 761 358 Richard Withers

Saturday June 4, Pontio, Bangor, 7:30 Box Office 01248 382 828

Mawrth June 28 Moelwyn School, Blaenau Ffestiniog 7:30 Mena Price 01766 830 435

Wednesday June 29, Banw Hall, Llangadfan 7:30 Catrin Hughes 01938 820 594

Thursday, June 30, Chapter, Cardiff, 8:00 Box Office 02920 304 400

Friday July 1, Chapter, Cardiff, 8:00 Box Office 02920 304 400

Saturday July 9, Hall Llanuwchllyn, 7:30 Edwina Jones 01678 540 396 / Awen Meirion 01678 520 658

Saturday July 16, Theatr Twm or Nant, Denbigh 7:30, Gaynor Morgan Rees 0 01745 812 349 / Siop Clwyd 01745 813 431

Monday August 1 Borough Theatre, Abergavenny 8:00 Box Office 01873 850 805

Tuesday August 2 Borough Theatre, Abergavenny 8:00 Box Office 01873 850 805

Leave a Reply