Breaking Out of the Box 4: Symposiwm mynediad

February 6, 2018 by

Bydd y symposiwm mynediad hwn yn cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Cwmni Theatr Taking Flight, Hynt a Theatr Clwyd. Bydd y digwyddiad yn croesawu theatrau, canolfannau celfyddydol, perfformwyr, cynhyrchwyr, cwmnïau a gweithwyr proffesiynol creadigol eraill sy’n gweithio ar draws y celfyddydau perfformio er mwyn trafod sut y gall y celfyddydau yng Nghymru ddod yn fwy hygyrch.

16 / 2/ 2018: Theatr Clwyd

Bydd nifer o brif siaradwyr yn cymryd rhan yn y symposiwm. Bydd y siaradwyr yn gwneud cyflwyniad ac yn cynnig nifer o bynciau trafod. Yn dilyn pob siaradwr bydd cyfle i drafod cwestiynau pellach mewn grwpiau llai. Bydd sesiwn hefyd ar ddeunyddiau marchnata hygyrch megis blychau model cyffyrddol a deunydd sain / BSL. 

Jamie Beddard  (Diverse City)

“Placing people as “other” becomes an excuse for inertia; we are afraid of getting it wrong or offending. Diversity becomes rocket science, and we let ourselves off the hook. Any action is isolated, policy-based and often ineffective, rather than part of a holistic approach around making art (the exciting bit!). New stories, perspectives and imagining, should be the lifeblood of the arts. Therefore, those previously marginalised or unheard are in the box seats to deliver.” 

Emily Garside (Ymchwilydd)

“A lack of diversity in Welsh arts is driving talent away from the country and severely limiting the work we make. But is this lack of diversity part of an underlying issue in Wales where the arts, and access to the arts, is controlled by a narrow inward looking group afraid of change?”

Jafar Iqbal (Adolygydd)

“If gatekeepers really want to solve the problem of access for people in Wales, then opening the gate with a friendly smile isn’t enough. They need to throw us the keys and trust we won’t break the china.”

Michele Taylor (Ramps on the Moon)

 “Seriously – are we STILL talking about this”

  https://www.theatrclwyd.com/en/whats-on/breaking-out-of-the-box-4/

https://www.ticketsource.co.uk/taking-flight-theatre-company

Leave a Reply