Introducing…. Vale of Glamorgan at Home starting May 15

May 15, 2020 by

 

The Vale of Glamorgan Festival has sadly been cancelled but the organisers have put together interviews with some of the composers featured in the 2020 programme

 

Some of the featured composers have been brought together to bring you a series of three webcast videos which explore our 2020 programme. These will be premiered on YouTube over the next three weeks and feature exclusive interviews and home performances from artists and composers whose works would have been performed in this May.

Friday 15 May, 7.30pm – Huw Watkins (presented by Steph Power, with featured composer Huw Watkins and Artistic Director John Metcalf)

Monday 18 May, 7.30pm – Wales’ Got Talent (with composers Mark Bowden, Mared Emlyn, Maja Palser, Steph Power, David Roche)

Friday 22 May, 7.30pm – John Luther Adams (presented by Steph Power, with John Metcalf)

Our first broadcast, with Steph Power interviewing Artistic Director John Metcalf and composer Huw Watkins, will be premiered this Friday 15 May. John and Steph discuss the ethos of the Festival and how the programming is decided, whilst Huw talks about his compositional style and the background to some of his works. As one of this year’s featured composers, several of Huw’s works were due to be performed this May, and we are thrilled that he was able to perform some of his own pieces for piano for this video, and to share harpist Anne Denholm’s home performance of his Suite for Harp.

Yn cyflwyno…. fideo-lediad
Er y bu’n rhaid i ni, gwaetha’r modd, ganslo Gŵyl Bro Morgannwg eleni oherwydd y sefyllfa bresennol yn sgil y Coronafeirws, rydyn ni wedi dwyn ynghyd rai o’n cyfansoddwyr i ddod â chyfres o dri fideo-lediad atoch ar y we sy’n edrych ar ein rhaglen ar gyfer 2020. Bydd y rhain yn ymddangos ar YouTube am y tro cyntaf dros y pythefnos nesaf ac yn cynnwys cyfweliadau arbennig a pherfformiadau cartref gan artistiaid a chyfansoddwyr y buasai eu gwaith wedi cael ei berfformio ym mis Mai eleni.

Nos Wener 15 Mai, 7.30yh – Huw Watkins (a gyflwynir gan Steph Power gydag un o’r cyfansoddwr sy’n derbyn sylw arbennig, Huw Watkins a’r Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf)

Nos Lun 18 Mai, 7.30yh – Mae Doniau ’Da Chymru (gyda’r cyfansoddwyr Mark Bowden, Mared Emlyn, Maja Palser, Steph Power, David Roche)

Nos Wener 22 Mai, 7.30yh – John Luther Adams (a gyflwynir gan Steph Power, gyda John Metcalf)

Bydd ein darllediad cyntaf, gyda Steph Power yn cyfweld â’r Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf a’r cyfansoddwr Huw Watkins, yn cael ei ddangos am y tro cyntaf nos Wener 15 Mai. Mae John a Steph yn trafod ethos yr Ŵyl a sut y penderfynir ar y rhaglennu tra bydd Huw yn siarad am ei arddull cyfansoddol a’r cefndir i rai o’i weithiau. Fel un o’r cyfansoddwyr i dderbyn sylw arbennig eleni, roedd sawl un o weithiau Huw i fod i gael ei berfformio y mis Mai yma, a gwefr fawr i ni yw ei fod yn gallu perfformio rhai o’i ddarnau ei hun i’r piano ar gyfer y fideo yma, a rhannu perfformiad cartref y delynores Anne Denholm o’i Gyfres i’r Delyn.

 

Images:  composer Huw Watkins, and the woman is harpist Anne Denholm.

Leave a Reply