The Sleeping Beauty at the New Theatre

July 21, 2016 by

Dancers from English Youth Ballet are coming back to the New Theatre, Cardiff,  in a glittering new production of  The Sleeping Beauty. International principal dancers will perform alongside 100 young dancers from the Cardiff area on Friday 12 – Saturday 13 August 2016.

Amy Drew, Adele Robbins, Oliver Speers, Brendan Bratulic, Steven Wheeler and Monica Tapiador dance the leading roles in a sumptuous and scintillating new production of one of the most famous ballets. As Aurora pricks her finger the curse of the wicked Aunt Carabosse comes true until the Prince awakes her with a kiss.

 

 

Now in its eighteenth year, English Youth Ballet has gained in popularity and established a formidable reputation for classic and dramatic productions of the famous full-length classical ballets.

The policy of the English Youth Ballet is to perform full length ballet productions in theatres outside London, giving young talented dancers an opportunity to perform within a professional setting.

English Youth Ballet’s Sleeping Beauty is at the New Theatre on Friday 12 – Saturday 13 August 2016.  Tickets are on sale now from £10.00 – £22.00*. For further details about the show or to book tickets visit www.newtheatrecardiff.co.uk or call the Box Office on (029) 2087 8889.

*Bookings are subject to a Ticketing Service Charge (exemptions apply).

English Youth Ballet: Sleeping Beauty

New Theatre, Cardiff

Friday 12 – Saturday 13 August 2016

Evenings 7.30pm; Saturday Matinee 2.30pm

Tickets: £10.00 – £22.00

Box Office: 029 2087 8889

Book Online: www.newtheatrecardiff.co.uk

 

Ar ôl egwyl fer, mae English Youth Ballet yn ôl yn y Theatr Newydd mewn cynhyrchiad disglair newydd o’r sioe fale enwog,The Sleeping Beauty. Bydd prif ddawnswyr rhyngwladol yn perfformio ochr yn ochr â 100 o ddawnswyr ifanc o ardal Caerdydd ddydd Gwener, 12 Awst – dydd Sadwrn, 13 Awst 2016.

 

Bydd Amy Drew, Adele Robbins, Oliver Speers, Brendan Bratulic, Steven Wheeler a Monica Tapiador yn dawnsio’r prif rolau mewn cynhyrchiad newydd godidog a chyffrous o un o sioeau bale enwocaf y byd. Bydd melltith y Fodryb Carabosse greulon yn dod yn wir wrth i Aurora frifo ei bys, nes bydd y Tywysog yn ei deffro drwy ei chusanu.

 

Ar ôl ei sefydlu 18 mlynedd yn ôl, mae’r cwmni English Youth Ballet wedi dod yn boblogaidd iawn ac wedi sefydlu enw da am gynyrchiadau clasurol a dramatig o sioeau bale clasurol enwog.

 

Polisi English Youth Ballet yw perfformio cynyrchiadau bale llawn mewn theatrau y tu allan i Lundain, gan roi cyfle i ddawnswyr talentog ifanc berfformio mewn lleoliad proffesiynol.

 

Mae cynhyrchiad English Youth Ballet o Sleeping Beauty yn y Theatr Newydd ddydd Gwener, 12 Awst a dydd Sadwrn, 13 Awst 2016. Mae tocynnau ar werth nawr o £10.00 – £22.00*. Am fwy o fanylion am y sioe, neu er mwyn prynu tocynnau, ewch i www.newtheatrecardiff.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar (029) 2087 8889.

Leave a Reply