The Independent Voice of Artists and Reviewers in Wales / Llais Artistiaid ac Adolygwyr yng Nghymru

The Independent Voice of Artists and Reviewers in Wales.

Arts Scene in Wales is the home of arts reviewing in Wales and the platform for artists to share their thoughts and views.

We are unique in not only giving reviewers from diverse backgrounds the opportunity to share their voices but also to give artists their own voice without any interference from public funders, commercial concerns or political agendas. We believe we are also unique in covering English and Welsh language works and reviewing in both languages.

Our critics write for audiences and artists in a clean, crisp, concise style ideal to be read on your desktop, laptop or, more importantly, your tablet or mobile.

We cover not only performance created in Wales but selected visiting work.

If you are a critic or run an arts website in Wales, we will be happy to carry your reviews or extracts and/or links to your work, as we only exist to support reviewing and the arts in Wales.

Also, click on the SUBSCRIBE button, top right, and you will receive a short notification of new posts at no cost.

 

Articles:

We publish In My Words articles by artists and features and interviews by guest contributors. To be considered for publication or to suggest commissioning please email the Editor, Mike Smith: rtb1206@gmail.com

Review requests:

To request a review of your show, contact the Editor, Mike Smith, as far as possible in advance of the performance:
rtb1206@gmail.com

Reviewe

 

 

Llais Artistiaid ac Adolygwyr yng Nghymru

 

 

Y Sîn Gelfyddydau yng Nghymru yw cartref adolygu ac ysgrifennu hyddysg ond difyr, cryno a safonol am y celfyddydau.

Mae ein beirniaid yn ysgrifennu i gynulleidfaoedd ac artistiaid mewn arddull lân, gryno a chroyw sy’n ddelfrydol i’w darllen ar eich PC, gliniadur neu, yn bwysicach, ar eich tabled neu ffôn symudol.

Mae ein holl adolygwyr yn cymryd rhan yng Ngwobrau Theatr Cymru ac fe’u cefnogir gan Gronfa Beirniaid Cymru sy’n talu costau tocynnau, teithio, llety a threuliau.
Mae’r Sîn Gelfyddydau yng Nghymru yn rhoi llais newydd i adolygwyr annibynnol a bydd yn cefnogi ac yn hybu lleisiau newydd i gydweithio â ni, gan gynnwys pobl a chymunedau sydd fel arfer heb ffordd o fynegi barn nac ymateb i opera, theatr, dawns a’r celfyddydau gweledol.

I gynulleidfaoedd bydd hyn hefyd yn golygu y gallant ddarllen adolygiadau gan amrywiaeth ehangach o bobl a gobeithio y bydd hyn yn adlewyrchu eu cymunedau hwythau, eu bywydau a’u hagweddau a’u hymateb i’r celfyddydau.

Bydd ein hadolygiadau ni’n cynnig asesiad medrus o berfformiad neu ffurf arall ar y celfyddydau yng Nghymru – un sydd wedi’i ysgrifennu iddyn nhw, nid i adolygwyr eraill.

Dewch i ymuno â ni, naill ai fel adolygwr annibynnol drwy ymuno â’r tîm ysgrifennu, drwy danysgrifio i ddilyn a chyfrannu i’r sgyrsiau.

Hefyd, cliciwch ar y botwm TANYSGRIFIO ar y brig ar y dde ac am ddim byddwch yn cael hysbysiadau cryno am bostiadau newydd.