Funding for reviewers

 

Mae cronfa newydd wedi’i sefydlu i gefnogi adolygwyr llawrydd hen a newydd ar draws Cymru i weld mwy o sioeau, ysgrifennu adolygiadau ar gyfer llwyfannau anfasnachol megis y wefan hon, blogiau, cyhoeddiadau cymunedol a chyhoeddiadau myfyrwyr ac i ehangu’r ystod o’r hyn sy’n cael ei adolygu a phwy sy’n adolygu.

Mae Cronfa Beirniaid Cymru’n darparu ysgoloriaethau bach i dalu costau teithio yng Nghymru, llety dros nos os oes angen a lwfans treuliau bach i sicrhau nad gweithio am ddim yw hyn.

Gweler www.walescriticsfund.co.uk a dewch i gysylltiad.

Mae’r gronfa hon yn cael ei chefnogi’n hael gan canolfannau a sefydliadau celfyddydol, cefnogwyr a noddwyr unigol, ynghyd â cholegau a phrifysgolion ar draws Cymru.

Mae’r gronfa eisoes wedi helpu adolygwyr o bob cwr o Gymru i fynychu operâu a pherfformiadau dawns a theatr i ysgrifennu i gyhoeddiadau a gwefannau mor amrywiol â’r Western Mail, Y Sîn Gelfyddydau yng Nghymru a The Sprout.

 

A new fund has been established to support existing freelance reviewers and new reviewers across Wales to see more shows, write reviews for non commercial platforms, such as this site, blogs, community publications, student publications and to widen both the range of what is reviewed and who is reviewing.

Wales Critics Fund provides small bursaries to cover travel costs within Wales, overnight accommodation if necessary and a small expenses allowance to ensure this is not working for nothing.

To find out more or to join Arts Scene in Wales reviewing team Email walesdotcymru@gmail.com

This funded is generously supported by arts venues and organisations, individual supporters and patrons, colleges and universities across Wales.

The fund has already helped reviewers all across Wales attend operas,  dances and theatre performances to write for outlets as diverse as Western Mail,  Arts Scene in Wales and The Sprout.